Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Komunikaty

Mazowsze dla zdrowia 2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1713/442/23 z 16 października 2023 r. podjął uchwałę w sprawie regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”.

Data dodania 2024-02-13
Tytuł/nazwa konkursu Mazowsze dla zdrowia 2024
Typ Otwarte konkursy ofert
Status konkursu Konkursy rozstrzygnięte
Składanie ofert Wnioski należy składać od 26 października do 14 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sejmik Województwa Mazowieckiego 6 lutego 2024 r. podjął uchwałę nr 14/24 udzielającą pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego wpisanym na listę beneficjentów Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan Mazowsze dla zdrowia 2024.

Pomoc finansowa zostanie przekazana na podstawie indywidualnych umów, których wzór zostanie opublikowany po przyjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 13 lutego 2024 r.

Lista beneficjentów zadania jest załącznikiem do ww. uchwały.

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin, wniosek, sprawozdanie końcowe, karta oceny wniosku stanowią załączniki do uchwały nr 1713/442/23.

Wnioski należało składać od 26 października do 14 listopada 2023 r. wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu najpóźniej 14 listopada 2023 r.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielali telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: e-mail: zdrowie@mazovia.pl, tel.: 22 31 41 674 lub 22 59 79 900.

Dokumenty

Regulamin, wniosek, sprawozdanie końcowe, karta oceny wniosku są załącznikami do uchwały nr 1713/442/23.

Dokumenty zamieszczone pod uchwałą nie są dostępne cyfrowo. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dostępne dokumenty, prosimy o kontakt z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Paulina Janik (ZD)

Data wytworzenia: 25.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 26.10.2023 07:00

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2024 14:06

Liczba wyświetleń: 3563

Data opublikowania: 26.10.2023 07:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony