Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Rolnictwo

  • Mapa wdrażanych projektów PROW 2014–2020

    Mapa projektów wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ​w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW), Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim (KSOW), Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw (MIAS) oraz wsparcia gospodyń aktywnych społecznie (KGW).
  • Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

    Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym – wzorem krajów UE – powinny ze sobą współpracować jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki badawczo-rozwojowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa). Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspiera finansowo badania prowadzone w ramach PDO od 2001 roku.
  • Dotacje ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

    Informacje dotyczące przyznawania dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wzory dokumentów.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony