Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Kontrole

 • Kontrola UMWM w roku 2023

  Plan kontroli na 2023 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem województwa mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 • Kontrola UMWM w roku 2022

  Plan kontroli na 2022 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem województwa mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli.
 • Kontrola UMWM w roku 2021

  Plan kontroli w 2021 roku wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem województwa mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 • Kontrola UMWM w roku 2020

  Plan kontroli w 2020 roku wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem województwa mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 • Kwestionariusze kontroli PZP w ramach RPO WM 2014-2020

  Wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony