Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Ekologia i środowisko

 • Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska

  Powołano Radę Koordynacyjną Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska, której członkiem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 • Baterie akumulatory

  Wykaz miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w województwie mazowieckim za rok 2022 utworzony na podstawie informacji przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory w rocznych sprawozdaniach zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • Lista instalacji komunalnych

  Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068). Ponadto został zniesiony podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi.
 • Informacje dotyczące dotacji z WFOŚiGW

  Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony