Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Zdrowie i polityka społeczna

 • Zastosowanie przymusu bezpośredniego

  Wykaz lekarzy psychiatrów upoważnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego.
 • Wsparcie ratownictwa medycznego

  Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.
 • Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

  Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Internetowe Konto Pacjenta

  Internetowe Konta Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która cię do tego upoważniła.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony