Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Dokumenty strategiczne

 • Strategia Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025

  Głównym założeniem strategii jest zwiększenie roli marki Mazowsze w stosunku do roli określonej w strategii promocji. Wzrost znaczenia marki regionu ma być odzwierciedlony nie tylko w promocji Mazowsza, ale również w usprawnieniu systemu zarządzania marką oraz w koncentracji na doświadczeniach i produktach marki, w tym na produktach flagowych. Strategia ma być jednym z trzech najważniejszych dokumentów regionu, których celem jest nadanie nowej energii rozwoju regionu i sprostanie najistotniejszym dla niego wyzwaniom.
 • Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku

  Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie mazowieckim do 2030 roku i stanowi dokument planistyczny w zakresie transportowym związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021–2027 (2030). Dokument stanowi spójną wizję rozwoju systemu transportowego województwa mazowieckiego.
 • Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020

  Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020, jest planem strategicznym Samorządu Województwa Mazowieckiego, opisującym zamierzone działania w obszarze kultury w perspektywie sześciu lat. W tym znaczeniu strategia zapisuje politykę kulturalną Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2015–2020.
 • Raport z monitoringu Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport za 2020 r.

  Zarząd Województwa Mazowieckiego, 7 grudnia 2021 r., przyjął „Raport z monitoringu Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport za 2020 r.”, spełniający wymogi warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014–2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony