Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Wojewódzka Rada Seniorów

Konsultacje projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów

Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. W skład Wojewódzkiej Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Działając na podstawie art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Sejmik, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć Wojewódzką Radę Seniorów.

W skład Wojewódzkiej Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Członkowie Rady reprezentują różne grupy społeczne seniorów, co zapewnia różnorodność perspektyw i potrzeb.

Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. Współpracuje z różnymi podmiotami oraz monitoruje efekty działań i angażuje społeczność lokalną. Dzięki temu przyczynia się do poprawy jakości życia seniorów, promuje ich aktywność społeczną i wpływa na podejmowane decyzje na szczeblu wojewódzkim. Utworzenie Wojewódzkiej Rady Seniorów jest niezwykle istotne dla skutecznego reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych w województwie jak również stanowi ważny krok w budowaniu społeczeństwa przyjaznego seniorom. Włączenie seniorów w proces decyzyjny stanowi przejaw szacunku dla ich wiedzy i mądrości oraz umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, co czyni ich równoprawnymi partnerami w kształtowaniu polityki senioralnej na poziomie regionalnym.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem Wojewódzkiej Rady Seniorów na Mazowszu. Niezwykle ważną ich częścią są konsultacje społeczne projektu uchwały i statutu nowo powstającego organu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz wzięcia udziału w konsultacjach

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Iwona Fiks (ZD)

Data wytworzenia: 03.08.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 03.08.2023 10:28

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 03.08.2023 10:28

Liczba wyświetleń: 348


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony