Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla użytkownikow fanpage'ów

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage’a na: Facebooku, Instagramie, YouTube, Twitter, LinkedIn.

Kto administruje danymi użytkowników?

Administratorem danych użytkowników jest Województwo Mazowieckie (w skrócie „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:

Inspektor Ochrony Danych odpowie na pytania w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych i powie o przysługujących Ci prawach. Napisz do niego na adres iod@mazovia.pl.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 lit e. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wynikającym z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, w celu informowania o działalności Województwa Mazowieckiego, jak również w celach promocji walorów Województwa Mazowieckiego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie podasz danych, to nie będziesz mógł np. publikować komentarzy lub zdjęć, czy udostępniać materiałów.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli:

 • na Fanpage ’u klikniesz ikonę: Lubię to, Udostępnij lub Obserwuj;
 • opublikujesz komentarz pod postem na Fanpage ‘u lub filmach na portalu YouTube;
 • opublikujesz zdjęcie lub inny materiał w komentarzu pod postem na Fanpage ‘u;
 • wysłałeś wiadomość do Administratora przez komunikator Messenger, Instagram DM, Twitter;
 • Zasubskrybujesz kanał na platformie YouTube.

Komu udostępnimy dane?

Dane udostępnimy:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Administratora;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram na podstawie Regulaminu; właścicielowi portalu YouTube na podstawie Regulaminu, właścicielowi portalu LinkedIn na podstawie Regulaminu oraz właścicielowi portalu Twitter na podstawie Regulaminu
 • innym użytkownikom Facebooka, Instagrama, Twittera, LinkedIn i portalu YouTube, którzy korzystają z Fanpage’a Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie informujemy, że Województwo Mazowieckie nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z regulaminami ww. platform społecznościowych, dane mogą być wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (gdzie znajdują się główne siedziby ww. portali). Wiązać się to może z ryzykiem braku  możliwości zapewnienia danym takiego samego poziomu ochrony jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jak długo dane będą przetwarzane?

Komentarze, zdjęcia i inne materiały opublikowane przez użytkowników będą dostępne do czasu:

 • usunięcia ich przez autora lub Administratora, w szczególności gdy ten uzna, że naruszają standardy komunikacji;
 • złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub usunięcia Fanpage’a przez Administratora.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, możesz:

 • żądać dostępu do swoich danych;
 • żądać sprostowania swoich danych;
 • żądać usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony