Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

26.05.2024

Delegatury

Delegatury

Delegatury, na obszarze objętym swym zasięgiem działania, realizują we współdziałaniu z właściwymi departamentami zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, a wykonywane przez urząd marszałkowski.

Delegaturą kieruje dyrektor urzędu przy pomocy dyrektora delegatury, pozostającym w randze zastępcy dyrektora departamentu. Dyrektor delegatury realizuje zadania i kompetencje należące do marszałka i zarządu oraz inne w zakresie udzielonych upoważnień a także odpowiada za:

  1. zapewnienie właściwego funkcjonowania i warunków działania delegatury;
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy delegatury;
  3. zapewnienie dostępu do informacji publicznej;
  4. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Dyrektor delegatury jest odpowiedzialny za realizację zadań przed:

  • marszałkiem;
  • członkiem zarządu, w zakresie nadzorowanych przez niego zadań,
  • dyrektorem urzędu, w zakresie jego zadań i kompetencji.

UWAGA:
Poza terytorialnym zasięgiem działania delegatur pozostaje obszar obejmujący m.st. Warszawę, który jest bezpośrednio obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 09.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 09.04.2021 16:04

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2021 07:20

Liczba wyświetleń: 58234

Data opublikowania: 09.04.2021 16:04


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony