Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

Obwieszczenie z 21 lutego 2024 r., znak: PE-I.7440.8.2023.KP

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa), w związku z art. 41 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych; gm. Grodzisk Mazowiecki, gm. Baranów, gm. Jaktorów pow. grodziski, gm. Teresin, pow. sochaczewski, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie, został zebrany materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu – tel. 22 59 79 060.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, Urząd Gminy Baranów, Urząd Gminy Jaktorów, Urząd Gminy Teresin, Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.)

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karol Parkita

Data wytworzenia: 21.02.2024

Opublikował w BIP: Marcin Bąk

Data opublikowania: 21.02.2024 14:40

Ostatnio zaktualizował: Marcin Bąk

Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2024 14:40

Liczba wyświetleń: 43

Data opublikowania: 21.02.2024 14:40


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony