Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

obwieszczenia w zakresie hałasu

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Dotyczy decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce - od km 11+600 do km 13+800, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Dotyczy nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  W sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650
 • Obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowych

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony