Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

Obwieszczenie z 12 lutego 2024 r., znak: PE-I.7440.11.2023.AT

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla ustalenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża gruntowego dla inwestycji pn.: „usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 220 kV relacji Janów-Ołtarzew przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego” (gm. Nowa Sucha, Teresin, pow. sochaczewski; gm. Wiskitki, pow. żyrardowski; gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie)

Na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) w związku z art. 80 ust. 1 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamia się, iż w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 13.10.2023 r. (uzupełniony 24.10.2023 r., 20.12.2023r. oraz 18.01.2024 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla ustalenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża gruntowego dla inwestycji pn.: „usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 220 kV relacji Janów-Ołtarzew przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego” (gm. Nowa Sucha, Teresin, pow. sochaczewski; gm. Wiskitki, pow. żyrardowski; gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie), zebrano materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Mając na uwadze powyższe informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu – tel. (22) 59 79 078.

Wywieszono dnia 12.02.2024 r.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Aleksandra Turalska

Data wytworzenia: 12.02.2024

Opublikował w BIP: Ewa Szemela

Data opublikowania: 12.02.2024 12:10

Ostatnio zaktualizował: Ewa Szemela

Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2024 12:14

Liczba wyświetleń: 33

Data opublikowania: 12.02.2024 12:10


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony