Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Ureguluj opłaty środowiskowe

31 marca 2023 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska.

Do 31 marca 2023 r. należy:

  • w przypadku naliczonej opłaty powyżej 100 zł  przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2022 (gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów),
  • gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł  wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2022,

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA! Na rok 2022 obowiązują nowe stawki opłat.

Więcej informacji można znaleźć w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Łukasz Krzosek (OŚ)

Data wytworzenia: 19.01.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 19.01.2023 14:43

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.02.2023 13:12

Liczba wyświetleń: 470


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony