Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Finanse i mienie

  • Rating finansowy województwa mazowieckiego

    Województwo mazowieckie jako pierwsze województwo w kraju uzyskało międzynarodowy rating finansowy nadany przez agencję ratingową FITCH-POLSKA. Uzyskanie ratingu międzynarodowego w chwili obecnej staje się zarówno koniecznością jak i atutem na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.
  • Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego, zdjęcie legitymacyjne

    Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski

    Skarbnika Województwa Mazowieckiego powołuje i odwołuje sejmik, na wniosek marszałka, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Skarbnik uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu Województwa Mazowieckiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego z głosem doradczym. Jest zarazem głównym księgowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz głównym księgowym budżetu województwa mazowieckiego.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony