Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Autor: arch. UMWM
Tytuł/nazwa konkursu Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy aktywizujące społeczność
Grupa docelowa sołtysi
Rok 2021
Edycja 4
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-01-15
Departament Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dane kontaktowe Marzena Wardzyńska tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Znamy laureatów IV edycji konkursu.

Wyniki konkursu

W wyniku postępowania konkursowego, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i indywidualnej ocenie, postanowiono przyznać następujące nagrody: 

I miejsce: Sołectwo Aleksandrowo, Gmina Lelis.

Zadanie pn.: „Zakup materiałów do budowy sceny na placu wiejskim”.

Nagroda: 4.000 PLN

II  miejsce: Sołectwo Żebry-Wierzchlas, Gmina Olszewo-Borki.

Zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas - etap I i II”

Nagroda: 3.000 PLN

III miejsce: Sołectwo Poręby Nowe, Gmina Dobre.

Zadanie pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego wraz ze zbiornikiem wodnym w Porębach Nowych”

Nagroda: 2.000 PLN

Wyróżnienia:

 • Sołectwa: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Zalesie, Gmina Stare Babice.
  Zadanie pn.: „Budowa "Zielonej Sali" w Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym”
  Nagroda: 1.000 PLN
 • Sołectwo Dębe Wielkie Wschód, Gmina Dębe Wielkie.
  Zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek gminnych nr 94/15 i 94/16 na cele rekreacyjne”
  Nagroda: 1.000 PLN
 • Sołectwo Suchocin, Gmina Jabłonna.
  Zadanie pn.: „Budowa ścieżki sensorycznej na terenie sołectwa Suchocin”
  Nagroda: 1.000 PLN

Laureat pierwszego miejsca został nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

 Ogłoszenie o konkursie

Celem konkursu jest:

 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji o realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, finansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
 • prezentacja dobrych praktyk,
 • wymiana doświadczeń,
 • promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Pula nagród w konkursie to 12 000 zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 15 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl .

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony