Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Z posiedzeń zarządu

349. posiedzenie zarządu, 2022-09-14

W środę, 14 września 2022 r., odbyło się 349. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Data posiedzenia zarządu 2022-09-14
Nr posiedzenia zarządu 349

Porządek obrad:

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
  2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2022 r.
  3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
  4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
  5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Jarosław Węgrzecki OR

Data wytworzenia: 15.09.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 15.09.2022 08:23

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2022 08:23

Liczba wyświetleń: 107


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony