Aktualności

O stanie oświaty na Mazowszu

Przy stołach ustawionych w podkowę po zewnętrznej stronie siedzą uczestnicy spotkania. Przed nimi na telebimie wyświetla się prezentacja Autor: fot. arch. UMWM

Podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), dyskutowano o stanie oświaty w regionie.

Było to kolejne spotkanie poświęcone analizie prowadzonych działań związanych z napływem uchodźców z Ukrainy, a także dyskusji na temat wyzwań i problemów w tym obszarze. Uczestniczyli w nim członkowie zespołu, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele strony rządowej, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz reprezentanci miast: Ciechanowa, Żyrardowa, Garwolina i Grodziska Mazowieckiego.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że największym problemem w funkcjonowaniu oświaty w związku z napływem uchodźców jest bariera językowa zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Zwrócono również uwagę, że placówki oświatowe borykają się z brakiem środków, zbyt licznymi oddziałami, brakami kadrowymi i przeciążeniem nauczycieli. Problemy potęguje nieustanna migracja rodzin uchodźczych oraz odmienność kulturowa i religijna. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych oraz stabilizacja przepisów.

Andrzej Kulmatycki – reprezentujący Kuratorium Oświaty w Warszawie podziękował samorządom za zaangażowanie w realizację zadań związanych z przyjęciem uczniów zza wschodniej granicy. Podkreślał, że do mazowieckich placówek oświatowych uczęszcza ponad 36 tys. uczniów z Ukrainy, z których jedynie 20% kształci się w oddziałach przygotowawczych. Zaznaczył, że działania kuratorium były skierowane na zapewnienie jak najlepszej pomocy przybywającym do naszego kraju czy też na teren Mazowsza.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska wskazała, że obecnie w warszawskich szkołach i przedszkolach jest 17,5 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Podkreśliła, że miasto stołeczne musiało zmierzyć się z ogromną skalą wyzwań nie tylko finansowych, ale również związanych m.in. z zorganizowaniem miejsc w placówkach oraz punktów do nauki zdalnej w systemie ukraińskim, wsparciem nauczycieli, a także kompleksowym wsparciem psychologiczno-społecznym w języku ukraińskim.

Podsumowując posiedzenie przewodniczący zespołu – Jerzy Wiśniewski podkreślił, że najważniejsze działania, jakie należy podjąć wobec dzieci uchodźców to zaopiekowanie się nimi i zapewnienie przyjaznej edukacji, poprzedzonej nauką języka polskiego oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony