Aktualności - sejmik

Radni województwa mazowieckiego

Autor: grafika: arch. UMWM

Czy wiecie, ilu jest radnych województwa mazowieckiego i jakie subregiony Mazowsza reprezentują?

W Sejmiku Mazowsza zasiada 51 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich. Zrzeszeni są w trzech klubach radnych: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – 24 członków, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej – 18 członków, Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego – 8 członków. Jeden radny jest niezrzeszony (komitet wyborczy Bezpartyjni i Samorządowcy).

Dlaczego sejmik Mazowsza liczy 51 radnych?

Liczba radnych zasiadających w sejmiku Mazowsza wynika z art. 16 pkt. 3 ustawy o samorządzie województwa. Mówi on, że w województwach liczących do 2 mln mieszkańców wybieranych jest 30 radnych, a gdy ten próg jest przekroczony – na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców przypada trzech radnych.

Na Mazowszu, na koniec roku 2017 (poprzedzającego wybory samorządowe z 21 października 2018 r.) zamieszkiwało 5,384 mln osób (dane GUS). Zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu wyborczego, „ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone”.

Radni z Warszawy

Jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy, twoje interesy w sejmiku Mazowsza reprezentuje 15 radnych (KO – 10 mandatów, PiS – 5 mandatów) z trzech okręgów wyborczych:

  • Dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Ochota, Mokotów – 5 mandatów (okręg wyborczy nr 1) – Katarzyna Bornowska (KO), Helena Cichocka (KO), Witold Kołodziejski (PiS), Ludwik Rakowski (KO), Krzysztof Skolimowski (KO);
  • Dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Wola, Żoliborz – 5 mandatów (okręg wyborczy nr 2) – Michał Grodzki (PiS), Urszula Kierzkowska (KO), Michał Prószyński (PiS), Krzysztof Strzałkowski (KO), Bartosz Wiśniakowski (KO);
  • Dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe - 5 mandatów (okręg wyborczy nr 3) – Tomasz Kucharski (KO), Ewa Lisiecka (PiS), Wioletta Paprocka-Ślusarska (KO), Wojciech Zabłocki (PiS), Izabela Ziątek (KO).

Radnym województwa mazowieckiego z trzeciego okręgu wyborczego był także Tomasz Zdzikot (PiS), który zrezygnował z mandatu w grudniu 2020 r.

Radni z subregionu płocko-ciechanowskiego

Mieszkańców Płocka oraz powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego (okręg wyborczy nr 4) reprezentuje w sejmiku 9 radnych (PSL – 4 mandatów, PiS – 4 mandaty, KO – 1 mandat): Artur Czapliński (PiS), Maria Gajewska (PiS), Łukasz Gołębiowski (PiS), Mirosław Milewski (PiS), Paweł Obermeyer (PSL), Mirosław Adam Orliński (PSL), Wiesław Raboszuk (KO), Adam Struzik (PSL), Konrad Wojnarowski (PSL).

W ławach Sejmiku Mazowsza zasiadał również – wybrany w piątym okręgu wyborczym - Rafał Romanowski (PiS), który w lutym 2022 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP.

Radni z subregionu radomskiego

Jeśli zamieszkujesz Radom oraz powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński (okręg wyborczy nr 5) twoje sprawy na forum regionalnym reprezentuje 7 radnych (PiS - 4 mandaty, KO – 2 mandaty, PSL – 1 mandat): Ewa Białecka (PiS), Jakub Kowalski (PiS), Leszek Przybytniak (PSL), Rafał Rajkowski (KO), Jan Rejczak (PiS), Tomasz Śmietanka (KO), Anna Wolszczak (PiS).

Do 13 października 2019 r. radnymi województwa mazowieckiego byli także – obecni posłowie – Radosław Fogiel (PiS) i Agnieszka Górska (PiS).

Radni z subregionu ostrołęcko-siedleckiego

Reprezentantami Ostrołęki i Siedlec oraz powiatów: garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego (okręg wyborczy nr 6) w sejmiku Mazowsza jest 9 radnych (PiS – 6 mandatów, PSL – 2 mandaty, KO - 1 mandat): Mirosław Augustyniak (PSL), Joanna Bala (PiS), Michał Góras (PiS), Marcin Grabowski (PiS), Wojciech Kudelski (PiS), Elżbieta Lanc (KO), Janina Ewa Orzełowska (PSL), Krzysztof Winiarski (PiS), Krzysztof Żochowski (PiS).

W tym gronie – zasiadał również Maciej Górski (PiS), który w wyniku wyborów do sejmu z 13 października 2019 r. objął mandat posła na Sejm RP.

Radni z powiatów okołowarszawskich

Najliczniejsza grupa – 11 radnych – reprezentuje okręg wyborczy nr 7, czyli powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński (PiS – 5 mandatów, KO – 4 mandaty, PSL – 1 mandat, BS – 1 mandat): Andrzej Bittel (PiS), Anna Brzezińska (KO), Piotr Kandyba (KO), Łukasz Kudlicki (PiS), Katarzyna Lubiak (PiS), Damian Olszewski (PiS), Marcin Podsędek (KO), Konrad Rytel (Bezpartyjni Samorządowcy – niezrzeszony), Dorota Stalińska (PSL), Stefan Traczyk (PiS), Jadwiga Zakrzewska (KO).

W ławach sejmiku Mazowsza VI kadencji zasiadali również, wybrani w siódmym okręgu wyborczym: Dominika Chorosińska (PiS), Maciej Lasek (KO), Bożena Żelazowska (PSL), którzy w wyniku wyborów parlamentarnych z 13 października 2019 r. uzyskali mandat posła na Sejm RP.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony