Kodeks etyki UMWM

Kodeks Etyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2015.10.28 15:10 , aktualizacja: 2019.09.18 14:24

Autor: UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Postanowienia Kodeksu Etyki znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski 6 września 2001 r. Precyzują one wartości i standardy zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych. Ponadto kształtują  ich postawy poza godzinami pracy oraz podkreślają takie wartości, jak: praworządność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość i szacunek dla innych. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej.

Kodeks ma służyć również klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej „urzędem”, informując ich o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

 

Zobowiązania pracownika

Wizerunek urzędu budują jego pracownicy, poprzez jakość realizowanych zadań i świadczonych przez urząd usług. Pracownik realizując zadania pamięta o przestrzeganiu zasady praworządności, zachowaniu bezstronności oraz trosce o dobro wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

 • działa w oparciu o przepisy prawa i w jego granicach,
 • postępowania prowadzi bezstronnie,
 • wyłącza się z działań, które mogą stanowić konflikt interesów,
 • wykonuje swoje obowiązki sumiennie i uczciwie,
 • nie uczestniczy w żadnej formie korupcji,
 • nie kieruje się emocjami przy rozpatrywaniu spraw,
 • jednakowo traktuje wszystkich uczestników prowadzonych spraw,
 • wykonuje swoją pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
 • zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
 • dba o wizerunek urzędu,
 • strój urzędnika jest zgodny ze standardami określonymi w Regulaminie pracy.

Zobowiązania urzędu

Dla realizacji przyjętych w kodeksie wartości, urząd stwarza przyjazną kulturę organizacyjną oraz zapewnia:

 • warunki do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań,
 • ochronę i wsparcie pracowników urzędu w sytuacjach niepożądanych takich jak: mobbing, korupcja, dyskryminacja, naruszenie zasady równouprawnienia a także inne sygnalizowane nieprawidłowości w miejscu pracy,
 • zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zgodne z przyjętymi standardami i przepisami prawa,
 • doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej urzędu,
 • egzekwowanie przestrzegania Kodeksu Etyki.

Pliki do pobrania

Artykuły powiązane

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Monika Gontarczyk
Data modyfikacji: 2019.09.18 14:24
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 13(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2019.09.18 14:24 edycja 13
Julia Rukat 2019.09.13 15:07 edycja 12
Julia Rukat 2019.09.13 15:06 edycja 11
Dorota Łucja Cichocka 2017.12.06 12:37 edycja 10
Dorota Łucja Cichocka 2017.10.03 10:17 edycja 9
Paweł Burlewicz 2017.08.18 09:21 edycja 8
Paweł Burlewicz 2017.08.18 09:21 edycja 7
Dorota Łucja Cichocka 2016.11.14 15:22 edycja 6
Dorota Łucja Cichocka 2016.11.14 15:12 edycja 5
Dorota Łucja Cichocka 2016.11.14 14:51 edycja 4
Dorota Łucja Cichocka 2016.11.14 14:48 edycja 3
Dorota Łucja Cichocka 2016.11.14 09:12 edycja 2
Monika Gontarczyk 2015.10.28 15:13 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 2249

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.