Lista instalacji komunalnych

Lista instalacji komunalnych

2019.10.15 11:35 , aktualizacja: 2021.03.12 15:12

Autor: Iwona Jakubik (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068). Ponadto został zniesiony podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Marszałek Województwa Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej  prowadzi listę:

  • funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach,
  • instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

 

Lista jest aktualizowana na bieżąco, a wpisu na listę dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną.

 

Dotychczas funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniające:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

stają się instalacjami komunalnymi i na listę, o której mowa powyżej zostały wpisane z urzędu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Jerzy Lipka-Wołowski
Data modyfikacji: 2021.03.12 15:12
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 17(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2021.03.12 15:12 edycja 17
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.15 10:20 edycja 16
Dorota Łucja Cichocka 2020.09.15 08:51 edycja 15
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.08.27 10:10 edycja 14
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.08.26 15:05 edycja 13
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.07.28 13:18 edycja 12
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.06.05 11:04 edycja 11
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.02.19 12:24 edycja 10
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.12.19 12:12 edycja 9
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.12.19 12:12 edycja 8
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.12.19 12:12 edycja 7
Agnieszka Stabińska 2019.12.13 15:44 edycja 6
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.10.15 11:44 edycja 5
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.10.15 11:44 edycja 4
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.10.15 11:43 edycja 3
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.10.15 11:41 edycja 2
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.10.15 11:40 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 4050

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.