Zadania

Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, w szczególności z dziedziny:

 1. edukacji publicznej;
 2. ochrony zdrowia i polityki społecznej;
 3. ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich;
 4. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 5. drogownictwa i transportu;
 6. sportu i turystyki;
 7. promocji Województwa i współpracy zagranicznej;
 8. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 9. obronności i bezpieczeństwa publicznego;
 10. kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Urzędem kieruje marszałek, przy pomocy wicemarszałków, członków zarządu, dyrektora urzędu i skarbnika, jako głównego księgowego urzędu oraz dyrektorów departamentów.

Załatwianie spraw w urzędzie

Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności.

Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, dyrektorzy delegatur i pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Pracownicy urzędu są w szczególności zobowiązani do:

 1. należytej znajomości przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu województwa oraz innych przepisów prawa z zakresu działania departamentu;
 2. właściwego stosowania przepisów prawa, instrukcji i regulaminów;
 3. terminowego załatwiania spraw;
 4. zapewnienia formy i trybu gwarantujących prawidłowe i szybkie załatwienie sprawy;
 5. właściwej obsługi interesantów.
Marszałek określa, w drodze zarządzenia, zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w urzędzie.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: d.matlakiewicz
Data modyfikacji: 2020.02.25 09:16
Modyfikował: Iwona Dybowska
Wersja: 7(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Iwona Dybowska 2020.02.25 09:16 edycja 7
Dorota Łucja Cichocka 2016.03.22 10:25 edycja 6
i.chmura 2016.03.02 15:33 edycja 5
Marcin Molski 2016.03.02 11:28 edycja 4
d.matlakiewicz 2013.06.25 10:14 edycja 3
d.matlakiewicz 2013.06.25 10:13 edycja 2
d.matlakiewicz 2010.03.08 00:00 dodanie 1

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.