Petycje

Zasady rozpatrywania

2015.09.02 11:55 , aktualizacja: 2018.05.25 09:35

Autor: Anna Obłoza, Departament Organizacji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego zarządzeniem Nr 484/18 z 7 lutego 2018r. wprowadził Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Zasady opisują tryb rozpatrywania petycji, wskazując również zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych urzędu przy załatwianiu przedmiotowych spraw. Wprowadzone zostają w związku z wejściem w życie 6 września 2015 r. nowej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie/Marszałek Województwa Mazowieckiego/Zarząd Województwa Mazowieckiego (organ właściwy do rozpatrzenia petycji)

 

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: ,

ePUAP: /umwm/esp;

 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: .

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane zgodnie z art.  6 ust. 1 lit.  c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) w celu rozpatrzenia petycji, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach,
  • nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • nie zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy,
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji,
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Anna Obłoza (OR)
Data modyfikacji: 2018.05.25 09:35
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 12(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2018.05.25 09:35 edycja 12
Agnieszka Stabińska 2018.05.25 08:58 edycja 11
Agnieszka Stabińska 2018.05.25 08:57 edycja 10
Urszula Sabak-Gąska 2018.03.30 13:48 edycja 9
Dorota Łucja Cichocka 2018.02.19 14:48 edycja 8
Agnieszka Stabińska 2016.12.14 13:04 edycja 7
Dorota Łucja Cichocka 2016.08.05 14:11 edycja 6
Monika Gontarczyk 2016.02.22 11:53 edycja 5
Monika Gontarczyk 2016.02.22 11:49 edycja 4
Agnieszka Stabińska 2015.09.02 12:02 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2015.09.02 12:01 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2015.09.02 12:00 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 5996

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.