Oferty pracy

1. Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w urzędzie, że od  7 sierpnia 2005 r., w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

 

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy oraz informacje, jakiej oferty dotyczą, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

 

2. Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w urzędzie na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, mogą składać swoje Curriculum Vitae oraz list motywacyjny, podpisane własnoręcznie oraz opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy oraz informację „Oferta na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo”, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając jakiej oferty dotyczą w tytule wiadomości.

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,

tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (22) 597 96 63, e-mail:

 

Dane osobowe kandydatów:

  • będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  • nie będą udostępniane innym odbiorcom,

  • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji,

  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”


Ogłoszenie

20.2019 z dnia 2019-03-15

Stanowisko: Inspektor
Miejsce: Departament Edukacji Publicznej i Sportu
więcej
Ogłoszenie

18.2019 z dnia 2019-03-14

Stanowisko: Główny specjalista
Miejsce: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
więcej
Ogłoszenie

17.2019 z dnia 2019-03-14

Stanowisko: Inspektor
Miejsce: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
więcej
Ogłoszenie

16.2019 z dnia 2019-03-12

Stanowisko: Inspektor
Miejsce: Departament Organizacji
więcej
Ogłoszenie

15.2019 z dnia 2019-03-11

Stanowisko: Referent
Miejsce: Departament Nieruchomości i Infrastruktury
więcej
Ogłoszenie

14.2019 z dnia 2019-03-11

Stanowisko: Referent
Miejsce: Departament Nieruchomości i Infrastruktury
więcej
Ogłoszenie

13.2019 z dnia 2019-03-11

Stanowisko: Referent
Miejsce: Departament Nieruchomości i Infrastruktury
więcej
Ogłoszenie

12.2019 z dnia 2019-03-08

Stanowisko: specjalista
Miejsce: Departament Kultury, Promocji i Turystyki
więcej

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.