Lobbing

Działalność lobbingowa

2015.01.26 12:05 , aktualizacja: 2021.02.19 13:14

Autor: Departament Organizacji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

 

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w Zasadach prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ustanowionych Zarządzeniem nr 17/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 22 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Wystąpienia podmiotów, o których mowa powyżej mogą mieć w szczególności formę:

  1. Wniosku o dokonanie zmian obowiązujących aktów prawa miejscowego, zawierającego propozycję rozwiązań prawnych wraz z symulacją skutków ich wdrożenia oraz opinię prawną na temat przyjętych w tym aktach rozwiązaniach,
  2. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu prawa miejscowego, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanego dalej "zgłoszeniem", według wzoru zgłoszenia,
  3. Wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie prawa miejscowego.

 

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Departament Organizacji
Data modyfikacji: 2021.02.19 13:14
Modyfikował: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 25(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2021.02.19 13:14 edycja 25
Urszula Sabak-Gąska 2020.03.05 15:25 edycja 24
Agnieszka Stabińska 2019.02.21 12:15 edycja 23
Agnieszka Stabińska 2018.03.02 11:39 edycja 22
Agnieszka Stabińska 2018.03.02 11:39 edycja 21
Agnieszka Stabińska 2018.03.02 11:30 edycja 20
Agnieszka Stabińska 2018.03.01 12:21 edycja 19
Agnieszka Stabińska 2018.03.01 12:17 edycja 18
Agnieszka Stabińska 2018.03.01 12:15 edycja 17
Agnieszka Stabińska 2018.03.01 12:15 edycja 16
Dorota Łucja Cichocka 2016.03.22 10:41 edycja 15
Marcin Molski 2016.03.02 11:51 edycja 14
Agnieszka Stabińska 2016.02.25 14:17 edycja 13
Agnieszka Stabińska 2016.02.25 13:08 edycja 12
Agnieszka Stabińska 2016.02.25 13:08 edycja 11
Agnieszka Stabińska 2015.11.06 09:56 edycja 10
Monika Gontarczyk 2015.09.25 15:20 edycja 9
Monika Gontarczyk 2015.09.25 15:19 edycja 8
Monika Gontarczyk 2015.09.25 13:07 edycja 7
Agnieszka Stabińska 2015.01.26 12:15 edycja 6
Agnieszka Stabińska 2015.01.26 12:14 edycja 5
Agnieszka Stabińska 2015.01.26 12:13 edycja 4
Agnieszka Stabińska 2015.01.26 12:12 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2015.01.26 12:12 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2015.01.26 12:11 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 8334

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.