Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - stan na 1.03.2022 r.

Nr wpisu w rejestrzeFirma przedsiębiorcySiedziba i adres przedsiebiorcyNr KRSNr identyfikacji podatkowej (NIP)Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcyOkreslenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisemOkreslenie miejsca wykonywania działalności objetej wpisemData rozpoczecia działalnościData wpisuInformacja o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenie jego upadłości; wykreslenie z rejestruAkcje
Nr wpisu w rejestrzeFirma przedsiębiorcySiedziba i adres przedsiebiorcyNr KRSNr identyfikacji podatkowej (NIP)Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcyOkreslenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisemOkreslenie miejsca wykonywania działalności objetej wpisemData rozpoczecia działalnościData wpisuInformacja o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenie jego upadłości; wykreslenie z rejestruAkcje
Powrót na początek strony