Uchwały sejmiku

Nr 218/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 217/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu więcej

Nr 216/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym więcej

Nr 215/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie więcej

Nr 214/07 z dn. 26-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych więcej

Nr 213/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 212/07 z dn. 26-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej więcej

Nr 211/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA” więcej

Nr 210/07 z dn. 26-11-2007

w sprawie uzgodnienia projektu „Podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich leżących jednocześnie na terenie województwa podlaskiego i województwa mazowieckiego z przewagą na terenie województwa podlaskiego więcej

Nr 209/07 z dn. 26-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.