Sesje on-line

Najbliższe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbędzie się w trybie zdalnym 18 maja br. o godz. 11.00

2016.03.08 11:50 , aktualizacja: 2021.04.21 13:45

Autor: Laura Kaczyńska, Wprowadzenie: i.chmura

W zbliżeniu trzy flagi w sali obrad Sejmiku, od lewej flaga Mazowsza, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej. 18 maja br. o godz. 11.00...

Transmisje online prezentowane są poprzez dedykowany kanał: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/2877/samorzad-wojewodztwa-mazowieckiego.htm

 

Uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze wstępem na sesję Sejmiku w jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 15a oraz 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu zapewnienia jawności działania organów,
  2. odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną administratora (m.in. Landtech Sp. z o.o.),
  3. obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; ponadto obrady są protokołowane. Nagrania obrad oraz protokoły sesji sejmiku udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa;
  4. będą przechowywane przez okres 10 lat;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację (w tym celu można kontaktować się z Kancelarią Sejmiku – pod adresem administratora danych lub z inspektorem ochrony danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, przy ulicy Stawki 1 w Warszawie lub na stronie internetowej www.uodo.gov.pl).

Korzystając z prawa głosu podczas sesji sejmiku należy pamiętać, że wszystkie wypowiedzi są utrwalane na ww. zasadach. Podawanie danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie za ich zgodą.

Administrator zastrzega, że nagrania obrad mogą być anonimizowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawa do prywatności oraz zasady minimalizacji danych.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Laura Kaczyńska
Data modyfikacji: 2021.04.21 13:45
Modyfikował: Jerzy Lipka-Wołowski
Wersja: 165(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jerzy Lipka-Wołowski 2021.04.21 13:45 edycja 165
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.04.21 11:18 edycja 164
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.04.21 11:17 edycja 163
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.04.21 11:17 edycja 162
Agnieszka Stabińska 2021.03.26 14:52 edycja 161
Jerzy Lipka-Wołowski 2021.03.17 07:12 edycja 160
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.03.16 16:06 edycja 159
Jerzy Lipka-Wołowski 2021.03.12 08:11 edycja 158
Jerzy Lipka-Wołowski 2021.03.12 08:08 edycja 157
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.02.24 09:18 edycja 156
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.02.24 09:18 edycja 155
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.02.12 14:14 edycja 154
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.01.26 13:13 edycja 153
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.01.26 13:11 edycja 152
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2021.01.19 14:47 edycja 151
Małgorzata Markuszewska 2021.01.19 14:45 edycja 150
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.12.17 10:44 edycja 149
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.12.09 09:20 edycja 148
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.12.09 09:19 edycja 147
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.11.25 12:18 edycja 146
Małgorzata Markuszewska 2020.11.24 09:38 edycja 145
Małgorzata Markuszewska 2020.11.24 09:37 edycja 144
Małgorzata Markuszewska 2020.11.24 09:37 edycja 143
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.11.18 13:01 edycja 142
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.11.13 12:33 edycja 141
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.11.13 11:54 edycja 140
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.11.05 15:54 edycja 139
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.10.30 14:41 edycja 138
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.10.23 09:46 edycja 137
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.10.22 15:37 edycja 136
Małgorzata Markuszewska 2020.10.13 13:57 edycja 135
Małgorzata Markuszewska 2020.10.13 13:56 edycja 134
Agnieszka Stabińska 2020.10.08 13:20 edycja 133
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.09.30 14:46 edycja 132
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.09.09 08:20 edycja 131
Jakub Wojna 2020.09.08 11:12 edycja 130
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.08.31 15:18 edycja 129
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.08.27 13:40 edycja 128
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.08.18 15:19 edycja 127
Małgorzata Markuszewska 2020.07.08 08:03 edycja 126
Iwona Dybowska 2020.07.01 15:07 edycja 125
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.07.01 13:24 edycja 124
Małgorzata Markuszewska 2020.07.01 13:21 edycja 123
Laura Kaczyńska 2020.05.21 12:04 edycja 122
Laura Kaczyńska 2020.05.21 12:00 edycja 121
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.05.08 08:44 edycja 120
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.04.30 13:18 edycja 119
Małgorzata Markuszewska 2020.04.30 11:15 edycja 118
Małgorzata Markuszewska 2020.04.30 11:15 edycja 117
Arkadiusz Jedynak 2020.04.27 09:16 edycja 116
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.04.21 21:59 edycja 115
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2020.04.21 21:59 edycja 114
Laura Kaczyńska 2020.04.01 12:00 edycja 113
Arkadiusz Jedynak 2020.03.05 07:00 edycja 112
Małgorzata Markuszewska 2020.03.04 10:43 edycja 111
Arkadiusz Jedynak 2020.02.27 12:51 edycja 110
Małgorzata Markuszewska 2020.01.23 13:17 edycja 109
Małgorzata Markuszewska 2020.01.23 13:17 edycja 108
Arkadiusz Jedynak 2020.01.23 07:11 edycja 107
Arkadiusz Jedynak 2020.01.23 07:07 edycja 106
Jakub Wojna 2020.01.16 13:48 edycja 105
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.12.23 15:03 edycja 104
Jakub Wojna 2019.12.11 13:02 edycja 103
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.11.25 13:08 edycja 102
Arkadiusz Jedynak 2019.11.22 10:22 edycja 101
Arkadiusz Jedynak 2019.11.18 12:24 edycja 100
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.11.18 12:02 edycja 99
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.18 09:49 edycja 98
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.18 09:49 edycja 97
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.16 11:41 edycja 96
Arkadiusz Jedynak 2019.10.14 14:46 edycja 95
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.08 12:01 edycja 94
Arkadiusz Jedynak 2019.10.08 07:52 edycja 93
Arkadiusz Jedynak 2019.10.08 07:50 edycja 92
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.07 09:55 edycja 91
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.07 09:53 edycja 90
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.10.07 09:51 edycja 89
Małgorzata Markuszewska 2019.09.11 14:40 edycja 88
Jakub Wojna 2019.09.09 12:45 edycja 87
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.07.09 14:51 edycja 86
Jakub Wojna 2019.07.09 11:02 edycja 85
Jakub Wojna 2019.07.08 07:27 edycja 84
Arkadiusz Jedynak 2019.06.19 07:35 edycja 83
Laura Kaczyńska 2019.06.18 17:10 edycja 82
Laura Kaczyńska 2019.06.18 17:06 edycja 81
Arkadiusz Jedynak 2019.06.18 07:21 edycja 80
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.05.22 09:32 edycja 79
Arkadiusz Jedynak 2019.05.22 07:34 edycja 78
Arkadiusz Jedynak 2019.05.17 09:39 edycja 77
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.04.17 08:37 edycja 76
Arkadiusz Jedynak 2019.04.17 07:26 edycja 75
Arkadiusz Jedynak 2019.04.11 06:56 edycja 74
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.03.20 09:33 edycja 73
Arkadiusz Jedynak 2019.03.20 07:22 edycja 72
Arkadiusz Jedynak 2019.03.19 07:13 edycja 71
Arkadiusz Jedynak 2019.02.21 10:20 edycja 70
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.02.20 09:09 edycja 69
Arkadiusz Jedynak 2019.02.19 09:45 edycja 68
Arkadiusz Jedynak 2019.02.07 06:57 edycja 67
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.01.23 12:01 edycja 66
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2019.01.23 09:25 edycja 65
Arkadiusz Jedynak 2019.01.22 06:52 edycja 64
Jakub Wojna 2019.01.21 12:04 edycja 63
Jakub Wojna 2019.01.21 12:02 edycja 62
Arkadiusz Jedynak 2019.01.18 10:47 edycja 61
Małgorzata Markuszewska 2019.01.03 14:34 edycja 60
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.11.28 08:44 edycja 59
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.11.20 11:29 edycja 58
Arkadiusz Jedynak 2018.11.19 12:41 edycja 57
Arkadiusz Jedynak 2018.11.19 12:38 edycja 56
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.10.22 10:57 edycja 55
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.09.24 09:31 edycja 54
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.08.31 14:37 edycja 53
Małgorzata Markuszewska 2018.08.22 12:57 edycja 52
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.08.14 14:03 edycja 51
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.07.11 09:04 edycja 50
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.06.20 15:37 edycja 49
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.05.23 09:20 edycja 48
Jakub Wojna 2018.05.22 09:44 edycja 47
Jakub Wojna 2018.05.22 09:40 edycja 46
Jakub Wojna 2018.05.22 09:36 edycja 45
Małgorzata Markuszewska 2018.04.26 12:54 edycja 44
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.04.17 15:10 edycja 43
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.04.04 13:01 edycja 42
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.02.27 12:49 edycja 41
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2018.02.01 14:17 edycja 40
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.12.19 15:17 edycja 39
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.12.05 10:20 edycja 38
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.11.27 14:47 edycja 37
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.10.24 15:37 edycja 36
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.09.27 14:03 edycja 35
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.09.15 11:00 edycja 34
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.09.15 10:59 edycja 33
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.08.22 14:23 edycja 32
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.06.20 14:51 edycja 31
Małgorzata Markuszewska 2017.05.23 14:51 edycja 30
Małgorzata Markuszewska 2017.04.28 13:21 edycja 29
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.04.11 14:19 edycja 28
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2017.03.01 09:04 edycja 27
Małgorzata Markuszewska 2017.01.24 13:14 edycja 26
Małgorzata Markuszewska 2017.01.23 08:58 edycja 25
Małgorzata Markuszewska 2017.01.23 08:52 edycja 24
Małgorzata Markuszewska 2017.01.23 08:50 edycja 23
Małgorzata Markuszewska 2017.01.23 08:47 edycja 22
Małgorzata Markuszewska 2017.01.23 08:45 edycja 21
Małgorzata Markuszewska 2017.01.23 08:07 edycja 20
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.12.21 12:16 edycja 19
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.11.22 09:36 edycja 18
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.10.26 10:43 edycja 17
Dorota Łucja Cichocka 2016.09.15 14:09 edycja 16
Dorota Łucja Cichocka 2016.09.15 14:08 edycja 15
Dorota Łucja Cichocka 2016.09.15 13:46 edycja 14
Dorota Łucja Cichocka 2016.09.14 13:37 edycja 13
Dorota Łucja Cichocka 2016.09.14 13:23 edycja 12
Małgorzata Markuszewska 2016.09.06 10:43 edycja 11
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.07.11 14:33 edycja 10
Laura Kaczyńska 2016.07.06 10:52 edycja 9
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.06.24 10:10 edycja 8
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.06.09 13:45 edycja 7
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.06.02 14:54 edycja 6
Małgorzata Markuszewska 2016.05.17 11:28 edycja 5
Małgorzata Markuszewska 2016.04.18 13:59 edycja 4
Agnieszka Czarnecka-Niedbałko 2016.03.22 10:04 edycja 3
Laura Kaczyńska 2016.03.08 11:54 edycja 2
i.chmura 2016.03.08 11:52 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 24405

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.