Komisje

Posiedzenie z dnia: 2021-05-12

 1. Godzina: 09:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej
 4. Porządek obrad:
  • Opracowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (rekomendacja kandydata/ów).
  • Doświadczenia ze współpracy placówek MEDITRANS z dyspozytorniami pogotowia ratunkowego po 1 stycznia 2021 roku.
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2021-05-13

 1. Godzina: 09:30:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia Komisji.
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego (Druk Nr 518).
  • Omówienie kwestii funkcjonowania Południowej Obwodnicy Warszawy – problemy zgłaszane przez mieszkańców Dzielnic: Wawer, Ursynów, Wilanów dot. hałasu, kwestie pomiaru hałasu.
  • Informacja nt. inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 Zielonka – Kobyłka – Wołomin.
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2021-05-13

 1. Godzina: 14:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 4. Porządek obrad:
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie (druk nr 532).
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2021-05-14

 1. Godzina: 11:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia Komisji.
  • Informacja nt. planów działań Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
  • Informacja nt. wspierania produkcji filmowej (fabularnej, dokumentalnej, animowanej) przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.
  • Sprawy różne.

   

   

Posiedzenie z dnia: 2021-05-17

 1. Godzina: 10:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 4. Porządek obrad:
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021” (druk nr 534).
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE  OSP-2021” (druk nr 535).
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 536).
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminom: Jastrząb, Rusinów, Teresin pomocy finansowej na doposażenie i remonty samochodów jednostek OSP (druk nr 537).
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia, Gminie Góra Kalwaria, Gminie Głowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów, pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  (druk nr 538).
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów (druk nr 539).
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2021-05-17

 1. Godzina: 11:30:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Porządek obrad:
  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (druk nr 542).
  2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (druk nr 540).
  3. Sprawy różne.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.