Aktualności - sejmik

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Marszałek Adam Struzik podczas obrad Sejmiku. Autor: arch. UMWM

Sejmik Mazowsza, na posiedzeniu 25 stycznia br., przyjął stanowiska dotyczące rządowego projektu reformy szpitalnictwa oraz upamiętnienia pięciu wybitnych Polaków.

Radni krytycznie o reformie szpitalnictwa

Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził – w przyjętym stanowisku – zaniepokojenie możliwymi konsekwencjami wprowadzenia rządowego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Projekt zakłada przede wszystkim powołanie Agencji Rozwoju Szpitali (ARS) - nadzór właścicielski nad szpitalami, kategoryzację szpitali pod względem rozwoju i potrzeb naprawczych, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne podmiotów szpitalnych oraz nowe wymagania w stosunku do kierowników podmiotu szpitalnego. Sejmik zaapelował do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o „podjęcie dyskusji nad proponowanymi zmianami, a następnie uwzględnienie rekomendacji i uwag podmiotów szpitalnych oraz podmiotów sprawujących nad nimi nadzór”. Radni zwrócili szczególną uwagę na:

 • konieczność zapewnienia wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych,
 • wprowadzenie mechanizmów waloryzujących wartości kontraktów szpitali publicznych o realne wzrosty kosztów,
 • zreformowanie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tak aby ustabilizować system finansowania, poprawić dostępność do świadczeń i umożliwić rozwój szpitalnictwa,
 • dokonanie rzeczywistej wyceny przez publicznego płatnika świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniającej rosnące koszty prowadzenia działalności leczniczej,
 • wprowadzenie mechanizmu wspierającego restrukturyzację zobowiązań podmiotów szpitalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego wpływu na tworzenie i wdrażanie planów rozwojowo-naprawczych przez podmioty szpitalne oraz podmioty nadzorujące,
 • zrewidowanie roli oraz uprawnień Agencji Rozwoju Szpitali,
 • zapewnienie środków finansowych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz mechanizmu gwarantującego podmiotom szpitalnym źródło pokrycia kosztów związanych z realizacją planów rozwojowo-naprawczych, w tym zmianą rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych (tzw. przeprofilowanie).

Upamiętnienie 5 wybitnych Polaków

W tym roku okrągłe rocznice urodzin i śmierci obchodzić będzie pięciu wybitnych Polaków związanych z Mazowszem. W związku z tym radni, w przyjętych stanowiskach, upamiętnili:

 • Władysława Bartoszewskiego w 100. rocznicę urodzin – polityka, działacza społecznego, historyka, dziennikarza, pisarza, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych,
 • Władysława Broniewskiego w 125. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci – poety i tłumacza literackiego, żołnierza Legionów Polskich, uczestnika wojny polski-bolszewickiej,
 • Wojciecha Fangora w 100. rocznicę urodzin – malarza, jednego z ostatnich wielkich mistrzów XX wieku, tworzącego malarstwo figuratywne i abstrakcyjne,
 • Gabriela Narutowicza w 100. rocznicę śmierci – inżyniera hydrotechnika, elektryka, profesora Politechniki w Zurychu, pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zastrzelonego 16 grudnia 1922 r. przez zamachowca podczas wizyty w galerii Zachęta w Warszawie,
 • Stanisława Osieckiego w 55. rocznicę śmierci – działacza ruchu ludowego, posła i senatora II RP, ministra reform rolnych, ministra przemysłu i handlu, zaangażowanego w działalność społeczną, turystyczną, sportową i lotniczą.

Covid-19 na Mazowszu

Piąta fala pandemii koronawirusa powoduje ciągły wzrost zakażeń. O sytuacji związanej z Covid-19 - szczególnie w mazowieckich szpitalach - poinformowała radnych członek zarządu Elżbieta Lanc. Dobrą wiadomością jest coraz mniejsza ilość pacjentów na oddziałach covidowych oraz zgonów spowodowanych tym wirusem.

W związku z omawianym tematem, radna Katarzyna Bornowska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, w którym radni wnoszą o zakup plazmowych dezynfektorów powietrza dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przygotowanie programu zdrowotnego wczesnego wykrywania raka płuc dla mieszkańców Mazowsza.

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet województwa na 2022 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Przyjęli także uchwały w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wprowadzili ponadto zmiany do uchwały udzielającej gminie Klembów pomocy finansowej. Do Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej skierowany został projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony