Aktualności - sejmik

XXXVII sesja sejmiku Mazowsza

Ludwik Rakowski przy choince Autor: arch. UMWM

Sejmik uchwalił budżet województwa na 2022 rok. Ogłosił też majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Mirona Białoszewskiego patronami roku 2022 na Mazowszu.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia do sejmiku Mazowsza dotarła adwentowa harcerska sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju. Więcej o przekazaniu światła nadziei.

Rekordowy budżet 2022

Wydatki województwa mazowieckiego w 2022 r. zaplanowano w rekordowej wysokości 4 mld 691 mln zł, z czego na inwestycje zarezerwowano 1,47 mld zł (30 proc. ogółu wydatków). Dochody osiągną kwotę 4 mld 380 mln zł. Aż 82 proc. tej kwoty – 3,6 mld zł – stanowić będą udziały w podatkach od osób prawnych (3,2 mld zł) i fizycznych (375,7 mln zł).

Więcej informacji o przyszłorocznym budżecie.

Zmiany w tegorocznym budżecie

Radni przyjęli uchwały zmieniające uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038. Sejmik ustalił także wykaz zamieszczonych w budżecie województwa mazowieckiego wydatków niewygasających z upływem roku 2021, w łącznej kwocie 214,9 mln zł, a także ich plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.

Patroni roku 2022 na Mazowszu

Rok 2022 na Mazowszu sejmik ustanowił Rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Mirona Białoszewskiego.  

Major Henryk Dobrzański „Hubal” – nazwany ostatnim żołnierzem Września - całe swoje życie związał ze służbą wojskową, czynnie uczestnicząc w walkach, zarówno podczas I, jak i II wojny światowej. Po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r. wraz z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego prowadził walki partyzanckie, oczekując ofensywy francusko-angielskiej. Działania te były jawną i skuteczną demonstracją patriotyczną, która wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej m.in. na Mazowszu. Za swoją służbę frontową mjr Henryk Dobrzański „Hubal” był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m.in. pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Miron Białoszewski – poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny, całe życie związany z Warszawą – uznawany jest za jedną z najistotniejszych postaci literatury polskiej dwudziestego wieku, za postać wyjątkową, zarówno jeżeli chodzi o poetykę twórczości, jak i filozofię życia. Cechą wyróżniającą jego twórczość jest wybór rzadko praktykowanych wówczas form literackich, takich jak pamiętnik, dziennik, reportaż oraz wykorzystywanie wielu form języka. Jednym z jego najwybitniejszych literackich świadectw doświadczenia wojny jest „Pamiętnik z powstania warszawskiego”.

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 na Mazowszu

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc poinformowała radnych o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 na terenie Mazowsza.

W województwie mazowieckim łączna liczba łóżek w szpitalach przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19 (dane z 20 grudnia br.) wynosi ogółem 4012. Zajętych łóżek (na 19 grudnia br.) było 3249, w tym w szpitalach tymczasowych – 681,, a łóżek respiratorowych – 321.

Województwo mazowieckie ma najwyższy odsetek w Polsce osób w pełni zaszczepionych – 61,4 proc. W pełni zaszczepionych jest 2 878 442 osób (dane MZ na 20 grudnia br.). Gminami o najwyższym procencie zaszczepienia są: Podkowa Leśna (powiat grodziski) – 65 proc, Warszawa – 64 proc., Michałowice (powiat pruszkowski) – 61 proc. Najniższy wskaźnik zaszczepienia jest w Łysych (powiat ostrołęcki) – 22 proc. oraz w Wiśniewie (powiat siedlecki) – 24 proc.

Samorząd Mazowsza od początku pojawienia się SARS-CoV-2 w Polsce wspiera podmioty lecznicze w walce z COVID–19. Dla 71 podmiotów leczniczych i 5 stacji pogotowia ratunkowego realizowany jest projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W ramach projektu kupowane są: aparatura medyczna wraz z dostosowaniem pomieszczeń, wyposażenie, środki ochrony indywidualnej. Przeprowadzane są badania diagnostyczne dla pracowników podmiotów medycznych oraz pacjentów stanowiących potencjalne źródło zakażenia personelu. Wartość projektu to 480 mln zł, dotychczas przeznaczono na ten cel 430,4 mln zł.

Realizowany jest również projekt dotyczący zwiększenia potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19. Wartość projektu wynosi ponad 55 mln zł. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i województwa.

Opieka nad zabytkami

Sejmik przyjął „Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025”. Ponadto zmianie uległa uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na renowację zabytków. Od teraz łatwiejsze będzie uzyskanie dofinansowania w przypadku zagrożenia spowodowanego klęską żywiołową, katastrofą naturalną, awarią techniczną lub katastrofą budowlaną. Wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania dofinasowania poza trybem konkursowym w razie zaistnienia powyższych okoliczności.

Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy

 2 mln zł w formie dotacji celowej sejmik przeznaczył na realizację zadania: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)”.

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

W ramach tego programu została ustalona kwota pomocy finansowej dla gmin i powiatów w wysokości 630 mln 409 tys. zł. Dzięki tym funduszom zostaną zrealizowane 324 projekty mające wpływ dla równomiernego rozwoju Mazowsza. 

Inne decyzje sejmiku

Zmianie uległa uchwała w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu „MAZOWSZE 2021”. Całkowita kwota pomocy finansowej wynosi obecnie 10,7 mln zł.

Jednocześnie radni zapoznali się z raportem z ewaluacji Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020". Ponadto przyjęli uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz ich rejonizację w roku 2022. Zmianie uległy również uchwały w sprawie diet radnych i wynagrodzenia marszałka. 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony