Aktualności - sejmik

Radni przyjęli raport z prac Komisji w roku 2021

Grafika przedstawiająca z lewej strony zdjęcie drogi asfaltowej, a z prawej - informację o powstaniu sprawozdania z prac komisji rozwoju gospodarczego Autor: arch. UMWM

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu przyjęła sprawozdanie z działalności w 2021 r.

Raport z działalności

Obrady komisji prowadziła przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska. Podsumowanie zeszłorocznych prac komisji zostało odzwierciedlone w  sprawozdaniu. Podczas 10 posiedzeń w roku 2021 radni rozpatrzyli, omówili i zweryfikowali procesy realizacji wielu zadań, programów i przedsięwzięć samorządu Mazowsza w zakresie rozwoju gospodarczego, utrzymania i rozbudowy infrastruktury oraz gospodarowania mieniem województwa, a także aktywizacji rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Znalazły się wśród nich:

 • wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport,
 • realizacja planów inwestycji drogowych i remontów dróg wojewódzkich w poszczególnych subregionach, z perspektywy rozwoju województwa mazowieckiego,
 • stanowisko sejmiku w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce,
 • stanowisko sejmiku w sprawie uwag Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” do projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w zakresie dofinansowania zakupu taboru oraz dopuszczenia możliwości dofinansowania inwestycji oraz budowy baz utrzymaniowo-naprawczych taboru kolejowego
 • funkcjonowanie Południowej Obwodnicy Warszawy, w kontekście problemów zgłaszanych przez mieszkańców Dzielnic: Wawer, Ursynów, Wilanów dot. hałasu i kwestii pomiaru hałasu
 • stan wdrożenia polityki terytorialnej oraz rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027,
 • wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacyjności na lata 2021–2030,
 • projekt aktualizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze”,
 • zaawansowanie zadań MZDW w Warszawie, w zakresie inwestycji budowy drogi tzw. „Paszkowianki”,
 • złożony przez Miasto i Gminę Serock projekt na realizację nowej linii kolejowej Zegrze–Przasnysz i kwestii poprawy połączenia z Warszawą, inwestycje kolejowe w regionie ostrołęckim, na linii 35 (Ostrołęka–Chorzele) oraz linii 36 (Ostrołęka–Łapy).

Po przyjęciu sprawozdania, radni rozpoczęli dyskusję nad propozycjami do Planu pracy komisji na ten rok. Plan zostanie opracowany i przyjęty na kolejnym posiedzeniu komisji w lutym br.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony