Aktualności - sejmik

Posiedzenia Kapituł Norwidowskich

Grafika łącząca cztery zdjęcia z Kapitułami Norwidowskimi 2022. Autor: arch. UMWM

Zakończyły się posiedzenia Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Spośród zgłoszonych kandydatów członkowie jury wyłonili nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach.

Do kapituł zaproszono wybitnych twórców, teoretyków i krytyków sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawicieli warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radnych województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nazwiska laureatów XXI edycji nagrody im. Cypriana Kamila Norwida poznamy 26 września 2022 r. podczas gali wręczenia nagród w Teatrze Polskim w Warszawie. Nazwiska nominowanych oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” zostaną ogłoszone niebawem.

Kapituły tworzą:

KAPITUŁA „DZIEŁO ŻYCIA”

 • Małgorzata Komorowska
 • Krzysztof Skolimowski
 • Lech Śliwonik - przewodniczący
 • Józef Zalewski
 • Marek Wawrzkiewicz

KAPITUŁA LITERACKA

 • Agnieszka Papieska
 • Krzysztof Mrowcewicz
 • Jan Rejczak
 • Marek Wawrzkiewicz - przewodniczący
 • Tomasz Wójcik

KAPITUŁA MUZYCZNA

 • Izabela Kłosińska
 • Małgorzata Komorowska - przewodnicząca
 • Stanisław Leszczyński
 • Grzegorz Michalski
 • Janusz Przybylski
 • Krzysztof Skolimowski

KAPITUŁA TEATRALNA

 • Dorota Buchwald
 • Katarzyna Flader-Rzeszowska
 • Tomasz Grochoczyński
 • Tomasz Miłkowski - przewodniczący
 • Lech Śliwonik
 • Jadwiga Zakrzewska

KAPITUŁA PLASTYCZNA

 • Anna Szyjkowska-Piotrowska
 • Stanisław Wieczorek - przewodniczący
 • Jadwiga Zakrzewska
 • Józef Zalewski
 • Anna Żakiewicz

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida została ustanowiona 29 października 2001 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest ona corocznie artystom tworzącym na Mazowszu. Artyści nominowani są w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 r. przyznawana jest również nagroda specjalna „Dzieło Życia” za całokształt twórczości.

W tym roku nagrody zostaną przyznane po raz dwudziesty pierwszy. Do tej pory uhonorowano blisko 100 artystów, w tym m.in.: aktorzy i reżyserzy - Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski, dyrygenci - Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy - Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci - Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowano m.in.: Danutę Szaflarską, Jana Kobuszewskiego, Tadeusza Konwickiego, Erwina Axera, Andrzeja Łapickiego, Jerzego Maksymiuka, Piotra Palecznego.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony