Aktualności - sejmik

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

Komisja Polityki Społecznej 29.04.22 infografika.jpg

Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej omówiła zasady ubiegania się o dotacje w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy, który wystartuje już w maju br.

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy jest nowym programem samorządu Mazowsza, skierowanym do młodzieży. Cele są dwojakie – poprawa jakości i wzmocnienie działania młodzieżowych rad z terenu województwa mazowieckiego oraz pozyskanie przez beneficjentów środków finansowych na powołanie tego typu rady w 2022 r.

– To nasz duży wspólny sukces. Jeżeli, my dorośli, chcemy mieć wpływ na to, jak rzeczywistość społeczna będzie wyglądać za parę lat, to myślę, że najprościej, najpiękniej zwrócić się do młodych. To aktywna i kreatywna grupa. Dopingujemy im i chcemy młodzieży w tej aktywności pomóc – podkreśliła członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

1 mln zł do dyspozycji

Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten program – nazwany w skrócie „Mazowsze dla młodzieży” – 1 mln zł. Nabór wniosków planowany jest od 6 maja do 6 czerwca br., wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Gminy, powiaty i dzielnice będą mogły złożyć jeden wniosek na jedno lub kilka zadań. Dofinansowanie nie będzie mogło przekraczać 90 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i 25 tys. zł. Natomiast na działania informacyjno-promocyjne i podnoszenie kompetencji opiekunów rad będzie można przeznaczyć, odpowiednio na każde z tych zadań, maksymalnie po 5 tys. zł.

Wzmacnianie kompetencji rad młodzieżowych

– Zależało mi na tym, żeby wesprzeć młodzieżowe rady, poprawić ich kompetencje, chociaż w wielu miastach są one bardzo wysokie. (…) W wielu miejscach nasze fundusze powinny poprawić sytuację, wzmocnić rady, tak żeby były partnerami – wyjaśnił przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba, który był inicjatorem tego instrumentu wsparcia.

Jednostka samorządu terytorialnego, która chciałaby wzmocnić działania już istniejących rad młodzieżowych będzie mogła ubiegać się o dotacje na:

  • organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
  • realizowanie inicjatyw lub działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
  • podnoszenie kompetencji opiekunów młodzieżowych rad dla zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy, powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach).

Powołanie rad młodzieżowych

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie działają młodzieżowe rady. Chciałbym, by funkcjonowały we wszystkich samorządach i współpracowały, współrządziły i pomagały jst w prowadzeniu swoich miast, wsi i miejscowości – zaznaczył Piotr Kandyba.

Tam, gdzie nie funkcjonują jeszcze młodzieżowe rady – gminy, powiaty i dzielnice będą mogły pozyskać z budżetu województwa mazowieckiego środki finansowe na ich powołanie. Dotacja będzie mogła być przeznaczona na:

  • organizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i wyborczej do młodzieżowej rady (np. plakaty, ulotki, media społecznościowe, lokalne portale internetowe),
  • organizowanie sesji młodzieżowych rad (np. opracowanie i przekazanie młodzieżowym radnym materiałów edukacyjno-informacyjnych, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji, koszt dojazdu na sesje dla młodzieżowych radnych i ich opiekunów, koszt wynajęcia sali, koszt udziału prelegenta podczas sesji inauguracyjnej)
  • organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych,
    w szczególności szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
  • podnoszenie kompetencji opiekunów młodzieżowych rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy, powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach).

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony