Aktualności - sejmik

Koalicja rządząca i opozycja w sejmiku Mazowsza

Czy wiecie, które siły polityczne stanowią większość rządzącą w Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji, a które są w opozycji?

W Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji zasiada 51 radnych, zrzeszonych w trzech klubach (jeden radny jest niezrzeszony):

  • Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej – 18 radnych,
  • Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego – 8 radnych,
  • Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – 24 radnych.

Koalicja sejmikowa

Koalicję rządzącą zawiązały kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dysponując w sumie 26 głosami. To one zdecydowały na pierwszym posiedzeniu sejmiku, 19 listopada 2018 r., o wyborze przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących sejmiku, marszałka województwa mazowieckiego, wicemarszałków i członków Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Opozycja w sejmiku

Opozycją do koalicji rządzącej KO/PSL w sejmiku Mazowsza jest Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który na początku kadencji przekazał (zgodnie z art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa) przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

W konsekwencji tego oświadczenia (zgodnie z art. art. 30 ust. 4 ustawa o samorządzie województwa), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, której zadaniem jest m.in. kontrolowanie działalności zarządu województwa, został radny z klubu PiS.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony