Aktualności - sejmik

Ile Mazowsze wydało na administrację i bezpieczeństwo w 2021 r.?

Widok na Urszulę Kierzkowską, przewodniczącą Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Autor: arch. UMWM

Sejmikowa Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie o wydatkach budżetowych na administrację i bezpieczeństwo w 2021 r.

Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pod przewodnictwem Urszuli Kierzkowskiej pozytywnie zaopiniowała: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. w obszarze jej działania, projekt zmian w rocznym programie współpracy organizacjami pozarządowymi na 2022 r. oraz projekt „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+”.

Wydatki na administrację i bezpieczeństwo

W 2021 r., wydatki na zadania z zakresu samorządu, bezpieczeństwa i porządku publicznego wyniosły 220 mln zł. Środki przeznaczono na:

  • 166,2 mln zł – administrację,
  • 30,4 mln zł – bezpieczeństwo, w tym na pomoc finansową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup samochodów, sprzętu ratowniczego i odzieży ochronnej, remonty strażnic i pojazdów),
  • 1,56 mln zł – funkcjonowanie sejmiku województwa, głównie diety radnych i zwrot kosztów podróży,
  • 16 mln zł – zakupy wspólne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • 1,7 mln zł – skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego,
  • 796 tys. zł – dotacje dla organizacji pozarządowych w tym obszarze działania.

Organizacje pozarządowa

Podczas spotkania komisji zostały zaakceptowane projekty zmian w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Nowelizacja dotyczy:

  • dodania do § 2 ust. 2 pkt 2 nowego celu współpracy: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”,
  • zmiany nazwy zadania nr 5 w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na krótszą: „wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”,
  • wprowadzenie do programu kolejnego zadania z budżetu obywatelskiego Mazowsza: „Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

– Głównym celem strategii jest, zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez trwały i zrównoważony przestrzennie rozwój województwa, służący wzrostowi znaczenia regionu w Europie i na świecie, przy poszanowaniu zasobów środowiska – wyjaśnia Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony