Aktualności - sejmik

Herb i flaga Mazowsza

Autor: arch. UMWM

Czy wiecie, co przedstawiają herb i flaga województwa mazowieckiego i kto może tych symboli Mazowsza używać?

Herb i flaga województwa mazowieckiego ustanowione zostały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2006 r. Przedstawiają one, umieszczonego na czerwonym tle, białego orła bez korony, o złotym dziobie i szponach. Twórcy wzorowali się na herbie książąt mazowieckich z dynastii Piastów – z czasów po włączeniu księstwa mazowieckiego do Korony w 1526 r., którego w tej postaci używało utworzone wówczas województwo mazowieckie aż do III rozbioru Polski. Orzeł, stanowiący godło tego herbu, poddany został współczesnej stylizacji.

Herb i flaga Mazowsza to symbole mazowieckiego patriotyzmu, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Mogą być używane, umieszczane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

Herb Mazowsza

Herb województwa mazowieckiego przyjęty został przez Sejmik Mazowsza uchwałą nr 90/06 z 29 maja 2006 r. Stanowi on własność województwa i podlega ochronie prawnej. Dlatego też sejmik, przyjmując uchwałę o ustanowieniu herbu, określił zasady jego używania.

Prawo używania herbu województwa mazowieckiego mają:

  • organy samorządu województwa mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
  • inne podmioty, wyłącznie w celach identyfikacyjnych bądź promocji województwa, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną w formie uchwały, po uzyskaniu opinii Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Flaga Mazowsza

Flaga województwa mazowieckiego ustanowiona została przez sejmik Mazowsza uchwałą nr 91/06 z 29 maja 2006 r. i znowelizowana uchwałą nr 29/21 z 16 marca 2021 r.

Może ją wywiesić każdy mieszkaniec województwa, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza, ale też instytucje i podmioty wykonujące zadania publiczne spoza terenu województwa mazowieckiego. Może być wykorzystywana w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, np. podczas różnego rodzaju uroczystości kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Jedynym obostrzeniem jej używania jest umieszczanie jej wizerunku na przedmiotach przeznaczonych do handlu. Takie zastosowanie możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zakazane jest wykorzystywanie wizerunku flagi województwa w treściach karykaturalnych, prześmiewczych oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony