Aktualności - sejmik

Czym zajmie się Komisja Edukacji w 2022 roku?

Uczennica siedzi przy biurku z poważną miną. Pochyla się nad książką, którą czyta Autor: arch. UMWM

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęła sprawozdanie za zeszły rok i ustaliła tematy, jakimi zajmie się w najbliższych miesiącach.

Czas podsumowań

W ubiegłym roku komisja pod przewodnictwem Krzysztofa Skolimowskiego odbyła 10 posiedzeń. Radni opiniowali projekty uchwał dotyczące m.in.: stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, studentów kształcących się na kierunku lekarskim, a także dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących. Zapoznali się również z funkcjonowaniem szkół specjalnych działających przy podmiotach leczniczych oraz stanem realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Omawiali sprawy związane z powołaniem Mazowieckiej Rady Oświatowej, konkursem „Edukreator na Mazowszu” oraz dyskutowali na temat zapowiadanych przez rząd zmianach w systemie oświaty. Przyjęli ponadto stanowisko dotyczące zasadności finansowania wynagrodzeń nauczycieli-opiekunów w projektach stypendialnych planowanych do realizacji w ramach środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Komisja odbyła jedno powiedzenie wyjazdowe w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu, gdzie zapoznała się z problemami szkół o tym profilu kształcenia.

Plany na 2022 rok

W tym roku komisja ma również ambitny plan pracy. Już w lutym opiniować będzie projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu. Zajmie się ponadto takimi sprawami jak:

  • powołanie Mazowieckiej Rady Oświatowej,
  • funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół w Gołotczyźnie,
  • inwestycje w placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
  • powołanie nowej szkoły medycznej w Wołominie oraz rozszerzenie kierunków kształcenia w nowej siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku,
  • problemy socjalizacyjne młodzieży w szkołach prowadzonych przez Województwo Mazowieckie,
  • funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Gołotczyźnie lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących im. ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu/Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu,
  • rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół i placówek prowadzonych przez województwo mazowieckie

Radni wyrazili także zainteresowanie stanem realizacji projektów „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” oraz „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. W planie jest również temat dotyczący podsumowania realizacji projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony