Aktualności - sejmik

Betlejemskie Światło Pokoju w sejmiku Mazowsza

Autor: fot. Justyna Michniewicz

Corocznej tradycji stało się zadość. Tuż przed rozpoczęciem grudniowego posiedzenia do Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotarła adwentowa harcerska sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju.

Lampion, z żywym płomieniem „Światła nadziei”, z rąk reprezentantów Chorągwi Mazowieckiej i Chorągwi Stołecznej ZHP, w imieniu wszystkich radnych i mieszkańców Mazowsza, odebrał 21 grudnia wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsędek. W spotkaniu wzięły udział przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bornowska oraz przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Anna Brzezińska. W delegacji Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczyli: komendant Chorągwi Mazowieckiej Harcmistrz Cezary Supeł i zastępca komendanta Chorągwi Mazowieckiej Podharcmistrzyni Anna Wasilewska.

– Już po raz 31. w przedświąteczny czas Betlejemskie Światło z pomocą harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przemierza swoją drogę, by rozświetlić serca każdego, kto zechce je przyjąć z wiarą w nadejście lepszego jutra – podkreślił wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsędek. – Dziękuję za ten wyjątkowy dar, za płomień, który rozprasza ciemność, jest źródłem radosnej nowiny, braterstwa i pokoju. W tym roku, w czasie pandemii, betlejemski płomień staje się w sposób szczególny „Światłem nadziei”. Odbierając od mazowieckich harcerzy to Betlejemskie Światło, symbolicznie dzielę się nim z mieszkańcami całego Mazowsza. I przekazuję najlepsze życzenia, aby święta Bożego Narodzenia były dla każdego pełne dobroci, zdrowia, rodzinnego ciepła i optymizmu – dodał.

Hasło 2021

Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło. Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2021 to: „Światło Nadziei”. Jak opisują inicjatorzy tegorocznej sztafety, „betlejemski płomień przekazywany z rąk do rąk wyraża naszą nadzieję, że przyjdzie taki czas, iż będziemy mogli na nowo cieszyć się sobą, podawać sobie ręce, wymienić uściski i zacząć budować nową rzeczywistość świata po pandemii. Świata, gdzie braterstwo, służba, pomoc – ideały tak bliskie każdemu harcerzowi i każdej harcerce – staną się fundamentem nowych relacji i zasad funkcjonowania”.

Historia

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 r. w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Światło transportowane jest do Wiednia, gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony