Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów infolinii urzędu

Treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej nagrywania rozmów na infolinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Klauzula informacyjna dla klientów infolinii urzędu

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie. Kontakt pod adresem: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 5979 100, urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@mazovia.pl lub listownie na adres administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia rozmowy bądź w szczególnych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu archiwizacji nagrań, dochodzenia swoich praw lub obrony przed roszczeniami.

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia udzielonej zgody podczas nawiązania połączenia bądź upływu okresów, związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora, lecz nie dłużej niż przez 30 dni.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane uzyskane zostały bezpośrednio od osób kontaktujących się z urzędem za pomocą infolinii.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania kontaktu z urzędem za pomocą infolinii.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony