Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia i przetargi)

Do oddania w użyczenie części pomieszczeń użytkowych w budynkach A, B, C, G i H, usytuowanych na nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12

Rodzaj Wykazy i informacje o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Typ Ogłoszenia zakończone
Adres nieruchomości ul. Brzeska 12, Warszawa

1. Nieruchomość zabudowana, położona w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 7/1 i 7/2 w obrębie 4-14-07, w dzielnicy Praga-Północ.

2. Pomieszczenia przeznaczone do użyczenia:

a) w piwnicy (o pow. 176,60 m2), na parterze (o pow. 11,6 m2), na I piętrze (o pow. 10,4 m 2), na II piętrze (o pow. 289,20 m 2) - w budynku A - o łącznej powierzchni 487,80 m2 ;

b) w piwnicy (o pow. 33,00 m2), na parterze (o pow. 65,20 m2), na I piętrze (o pow. 189,10 m2 ), na II piętrze (o pow. 187,90 m2), na III piętrze ( o pow. 192,20 m2) , na IV piętrze (o pow. 16,4 m 2) - w budynku B - o łącznej powierzchni 683,80 m2 ;

c) w piwnicy (o pow. 396,00 m2) , na parterze (o pow. 104 m 2), na I piętrze (o pow. 43,5 m2), na II piętrze (o pow. 631,40 m2), na III piętrze (o pow. 738,50 m2) - w budynku G - o łącznej powierzchni 1.913,40 m2 ;

d) w piwnicy (o pow. 322,90 m2), na parterze (o pow. 116,20 m2), na I piętrze (o pow. 45,20 m2), na II piętrze (o pow. 107,80 m2), na III piętrze (o pow. 498,50 m2), na IV piętrze (o pow. 317,80 m2) - w budynku H - o łącznej powierzchni 1.408,40 m2 ;

e) w piwnicy budynku C - korytarz o powierzchni całkowitej 116,10 m 2.

3. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny ulicy Brzeskiej pod Nr A – 864 decyzją z dnia 25 maja 2009 r.

4. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony Uchwałą Nr XCIII/2736/2010 z dnia 21.10.2010r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214 z 22.12.2010r.) W wymienionym planie teren nieruchomości przy ul. Brzeskiej 12 położony jest w obszarze przeznaczonym pod usługi zdrowia, oświaty i kultury, oznaczony symbolem „e4.1 U-Z/K/O/”.

5. Budynki wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i odgromową.

6. Opłaty z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości:

- koszt ogrzewania i podgrzewu wody (cena ryczałtowa);

- koszt energii   elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków – odpowiednio: dla pomieszczeń olicznikowanych według cen sprzedawcy energii, dostawcy wody i odbiorcy ścieków; dla pomieszczeń nieolicznikowanych według cen ryczałtowych;

- całodobowej ochrony nieruchomości (cena ryczałtowa);

- wywozu nieczystości stałych – według cen dostawcy usługi i udziału powierzchni biorącego w użyczenie w ogólnej powierzchni wynajętej w budynkach.

7. Wnoszenie opłat z tytułu utrzymania nieruchomości uiszczane na podstawie comiesięcznych faktur, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Janusz Więckowski

Opublikował w BIP: Tomasz Opaliński

Data opublikowania: 19.06.2024 00:00

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Opaliński

Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2024 07:48

Liczba wyświetleń: 167

Data opublikowania: 19.06.2024 00:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony