Konkursy

Konkurs na projekty edukacyjne „Relacje od nowa”

Grafika promująca konkurs Relacje od nowa. Autor: arch. MIK
Data publikacji 2022-06-10
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs na projekty edukacyjne „Relacje od nowa”
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy edukacyjne
Grupa docelowa podmioty kultury, placówki oświatowe
Rok 2022
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-06-17
Dane kontaktowe Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa tel. 22 586 42 00, mik@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do udziału w konkursie dla podmiotów kultury i placówek oświatowych. Czekamy na pomysł na projekty z zakresu edukacji kulturowej dotyczące odbudowywania i budowania relacji społecznych, szczególnie między lokalną społecznością a napływającymi uchodźcami. Nabór trwa do 17 czerwca!

Projekt „Relacje od nowa” skupia się na (od)budowywaniu relacji społecznych między różnymi grupami środowiskowymi i kulturowymi. Ważnym kontekstem proponowanych działań są nowe zjawiska społeczne takie, jak konsekwencje długiego trwania pandemii i związanej z nią izolacji społecznej czy napływ uchodźców, zwłaszcza Ukrainek i Ukraińców. Projekt składa się z kilku modułów, m.in. konkursu, warsztatów, wizyt studyjnych, które są realizowane niezależnie od siebie.

Kilka zasad obowiązujących w konkursie:

· Projekt konkursowy powinien stawiać sobie za cel odbudowywanie i/lub budowanie relacji społecznych, szczególnie między lokalną społecznością a napływającymi uchodźcami.
· Projekt konkursowy powinien być realizowany w partnerstwie między podmiotem kultury i placówką oświatową.
· Czas realizacji projektów to: 24 czerwca – 10 października 2022.
· Projekt nie może być realizowany poza województwem mazowieckim.
· W konkursie zostaną nagrodzone 4 projekty, w tym maksymalnie jeden z Warszawy.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić w wordzie formularz dostępny TUTAJ, podpisać go przez podmiot składający projekt, zeskanować i wysłać skan w formie elektronicznej na adres: m.rozycka@mik.waw.pl do 17 czerwca 2022 r. włącznie.
W formularzu należy opisać pomysł na projekt z zakresu edukacji kulturowej wraz z harmonogramem realizacji oraz kosztorysem do 8 000 zł.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny aplikacji konkursowych są szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.
Regulamin oraz formularz aplikacyjny są dostępne do pobrania TUTAJ.
Projekt „Relacje od nowa” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022 oraz ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony