Dostępność

Tłumacz języka migowego

Witamy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 
 

 

Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem”, mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką Chrome, Firefox, Opera, Safari lub MS Edge.

Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i iOS

Uwaga! Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi urząd marszałkowski.

Logo tłumacz migowy

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 6 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062), w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, w tym prowadzenia korespondencji;
  • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony