Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Skład zarządu

Wiesław Raboszuk

Wiesław Raboszuk

Nota biograficzna oraz zakres obowiązków wicemarszałka województwa mazowieckiego

Zakres obowiązków

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk nadzoruje działalność:
  • Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,
  • Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk nadzoruje działalność następujących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których samorząd województwa posiada udziały lub akcje.

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, IV piętro, p. 427,
tel. (22) 5907-819
fax (22) 5907-616

Rys biograficzny

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych  Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Ekonomii i Logistyki.

Doświadczenie zawodowe

Od 1991 r. pełnił funkcje kierownicze w samorządach lokalnych: Miasto i Gmina Łomianki w latach 1991–1999 oraz Gmina Lesznowola w latach 1999–2000.

Od 2000 r. pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej, był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2000–2001), kierownikiem Działu Zamówień Publicznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (2007–2008) oraz dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (2008–2011). Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw – prace Rządu RP, jak również w komisjach sejmowych i senackich.

Radny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2006–2011, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska.

Radny województwa mazowieckiego od 2014 r.

Od października 2011 r. do maja 2014 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Od listopada 2015 r. wicemarszałek. W zarządzie województwa odpowiada za kwestie związane z kulturą oraz wydatkowaniem środków unijnych.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: WKZ

Data wytworzenia: 16.02.2021

Opublikował w BIP: Dorota Cichocka

Data opublikowania: 16.02.2021 12:26

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:20

Liczba wyświetleń: 24839

Data opublikowania: 16.02.2021 12:26


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony