{"id":71404,"name":"uchwala-18738423-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-07","title":"Uchwa\u0142a 187\/384\/23 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.","desc":"","header":"Uchwa\u0142a 187\/384\/23 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.","lead":"","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nDodanie pliku \u00220187_0702.pdf\u0022.\nDodanie pliku \u0022Za\u0142\u0105cznik nr 1 do za\u0142\u0105cznika - Tabela zaszeregowania.docx\u0022.\nDodanie pliku \u0022Za\u0142\u0105cznik nr 2 do za\u0142\u0105cznika - Tabela miesi\u0119cznych stawek.docx\u0022.\nDodanie pliku \u0022Za\u0142\u0105cznik - Projekt uchwa\u0142y Sejmiku.docx\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u00220187_0702.pdf\u0022 na \u0022Uchwa\u0142a\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Za\u0142\u0105cznik - Projekt uchwa\u0142y Sejmiku.docx\u0022 na \u0022Za\u0142\u0105cznik - Projekt uchwa\u0142y Sejmiku\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Za\u0142\u0105cznik nr 1 do za\u0142\u0105cznika - Tabela zaszeregowania.docx\u0022 na \u0022Za\u0142\u0105cznik nr 1 do za\u0142\u0105cznika - Tabela zaszeregowania\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Za\u0142\u0105cznik nr 2 do za\u0142\u0105cznika - Tabela miesi\u0119cznych stawek.docx\u0022 na \u0022Za\u0142\u0105cznik nr 2 do za\u0142\u0105cznika - Tabela miesi\u0119cznych stawek\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-18738423-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-07.html","url":"\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-18738423-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-07.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2023-02-16 09:47:13","dateLastVersionPublicate":"2023-02-16 09:47:13","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Uchwa\u0142y zarz\u0105du","pageParams":[{"id":"37","name":"DATA_UCHWALY","description":"Data uchwa\u0142y","value":"2023-02-07"},{"id":"39","name":"NUMER_UCHWALY","description":"Numer uchwa\u0142y","value":"187\/384\/23"},{"id":"40","name":"CZEGO_DOTYCZY_UCHWALA","description":"Czego dotyczy uchwa\u0142a","value":"w sprawie skierowania projektu uchwa\u0142y Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w sprawie warunk\u00f3w wynagradzania egzaminator\u00f3w zatrudnionych w wojew\u00f3dzkich o\u015brodkach ruchu drogowego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego do zaopiniowania przez organizacje zwi\u0105zkowe oraz organizacje pracodawc\u00f3w"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/56350\/172514\/0187_0702.pdf","extension":"PDF","name":"5b581bea2463b5d9b43317d14f5ff7a2.pdf","size":"114.45 KB"},{"src":"\/resource\/56350\/172517\/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+-+Projekt+uchwa%25C5%2582y+Sejmiku.docx","extension":"DOCX","name":"53b57949649bb93f0212531b933d57cb.docx","size":"49.52 KB"},{"src":"\/resource\/56350\/172515\/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+1+do+za%25C5%2582%25C4%2585cznika+-+Tabela+zaszeregowania.docx","extension":"DOCX","name":"5f4e660a0a0799976ada88504db14a66.docx","size":"13.67 KB"},{"src":"\/resource\/56350\/172516\/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+2+do+za%25C5%2582%25C4%2585cznika+-+Tabela+miesi%25C4%2599cznych+stawek.docx","extension":"DOCX","name":"31b7859cc54e264bf7b8a17bc28a29eb.docx","size":"13.26 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rejestr uchwa\u0142 zarz\u0105du"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":3301,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Aleksandra Koby\u0142ka","responsible":"","createDate":"2023-02-07","editor":"Aleksandra Koby\u0142ka","provideDate":"2023-02-16","publisher":"Aleksandra Koby\u0142ka","publilcateDate":"2023-02-16","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Uchwa\u0142a 187\/384\/23 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r."}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":3301,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Aleksandra Koby\u0142ka","responsible":"","createDate":"2023-02-07","editor":"Aleksandra Koby\u0142ka","provideDate":"2023-02-16","publisher":"Aleksandra Koby\u0142ka","publilcateDate":"2023-02-16","closureReason":""}}]}