71404;uchwala-18738423-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-07;Uchwała 187/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.;;Uchwała 187/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.;;;Zmiana treści strony.Dodanie pliku "0187_0702.pdf".Dodanie pliku "Załącznik nr 1 do załącznika - Tabela zaszeregowania.docx".Dodanie pliku "Załącznik nr 2 do załącznika - Tabela miesięcznych stawek.docx".Dodanie pliku "Załącznik - Projekt uchwały Sejmiku.docx".Zmiana nazwy pliku z "0187_0702.pdf" na "Uchwała".Zmiana nazwy pliku z "Załącznik - Projekt uchwały Sejmiku.docx" na "Załącznik - Projekt uchwały Sejmiku".Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 1 do załącznika - Tabela zaszeregowania.docx" na "Załącznik nr 1 do załącznika - Tabela zaszeregowania".Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 2 do załącznika - Tabela miesięcznych stawek.docx" na "Załącznik nr 2 do załącznika - Tabela miesięcznych stawek".;;/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-18738423-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-07.html;/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-18738423-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-07.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2023-02-16 09:47:13;2023-02-16 09:47:13;;;Uchwały zarządu;37;DATA_UCHWALY;Data uchwały;2023-02-07; ;39;NUMER_UCHWALY;Numer uchwały;187/384/23; ;40;CZEGO_DOTYCZY_UCHWALA;Czego dotyczy uchwała;w sprawie skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego do zaopiniowania przez organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/56350/172514/0187_0702.pdf;PDF;5b581bea2463b5d9b43317d14f5ff7a2.pdf;114.45 KB; ;/resource/56350/172517/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+-+Projekt+uchwa%25C5%2582y+Sejmiku.docx;DOCX;53b57949649bb93f0212531b933d57cb.docx;49.52 KB; ;/resource/56350/172515/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+1+do+za%25C5%2582%25C4%2585cznika+-+Tabela+zaszeregowania.docx;DOCX;5f4e660a0a0799976ada88504db14a66.docx;13.67 KB; ;/resource/56350/172516/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+2+do+za%25C5%2582%25C4%2585cznika+-+Tabela+miesi%25C4%2599cznych+stawek.docx;DOCX;31b7859cc54e264bf7b8a17bc28a29eb.docx;13.26 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Rejestr uchwał zarządu; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;;0;1;1;;1;1;; ;[81171] Uchwała 187/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.;3153;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Aleksandra Kobyłka;;2023-02-07;Aleksandra Kobyłka;2023-02-16;Aleksandra Kobyłka;2023-02-16;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Uchwała 187/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;