Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Transport publiczny

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego jest dokumentem wiodącym, określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014–2030 w przewozach o charakterze wojewódzkim, realizowanego w ramach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna jego opracowania:

Główną ideą  dokumentu jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Mazowsza zapewniających dostępność i spójność terytorialną regionu.

Plan transportowy jest zgodny z celem głównym „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”, który został zdefiniowany jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, a także z celem strategicznym dla obszaru Przestrzeń i Transport, jakim jest poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

Plan transportowy określa w szczególności:

• sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
• ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
• przewidywane finansowanie usług przewozowych,
• preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu,
• zasady organizacji rynku przewozów,
• pożądany standard usług przewozowych,
• przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Plan transportowy został uchwalony uchwałą nr 217/14 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 28 listopada 2014 r.

Konsultacje społeczne projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego"

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) od 11 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. trwały konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego.

30 września 2014 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie opublikowano Raport z konsultacji społecznych projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego".

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Magdalena Prządka-Głodek (NI)

Data wytworzenia: 10.04.2018

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 26.07.2021 07:41

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2021 09:07

Liczba wyświetleń: 218


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony