Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Transport publiczny

Informacje ogólne

Województwo mazowieckie jako ustawowy organizator publicznego transportu zbiorowego podejmuje szereg działań w celu stworzenia efektywnego systemu transportowego umożliwiającego sprawne przemieszczanie się mieszkańców regionu przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług.

Zadania województwa jako organizatora publicznego transportu zbiorowego:

  • planowanie rozwoju transportu – opracowanie planu transportowego,
  • organizowanie publicznego transportu zbiorowego – realizacja planu transportowego, badanie i analiza potrzeb przewozowych, zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców,
  • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym – ocena i kontrola realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dokonywanie zmian w przebiegu linii komunikacyjnych, współpraca przy aktualizacji rozkładu jazdy, administrowanie systemem informacji dla pasażera.

 Podstawa organizowania publicznego transportu zbiorowego:

Finansowanie transportu kolejowego

Finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich polega na dofinansowaniu nierentownych przewozów w formie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów,w związku z wykonywaniem usług użyteczności publicznej.  Rekompensata jest przekazywana operatorom na podstawie umów o świadczenie usług publicznych oraz zawiera rozsądny zysk. Głównym źródłem finansowania przewozów są środki własne organizatora. Mogą być one uzupełniane funduszami pochodzącymi z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Nieruchomości i Infrastruktury

Data wytworzenia: 23.07.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 23.07.2021 09:49

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2021 10:38

Liczba wyświetleń: 11818

Data opublikowania: 23.07.2021 09:49


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony