Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Informacje dla klientów biur podróży

Komunikat dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z „Inter Block LTD” Sp. z o.o.

W związku z informacjami o niewypłacalności Biura Podróży Bravo Inter Block LTD z siedzibą w Warszawie, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., informujemy o możliwości składania roszczeń związanych z zawartą umową.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, 25 stycznia br., zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 z wnioskiem o uruchomienie dwóch gwarancji ubezpieczeniowych Spółki „Inter Block LTD”, wystawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.:

  • GT 172/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r., która obowiązywała od 4 kwietnia 2020 r. do 3 kwietnia 2021 r.,
  • GT 159/2019 z dnia 26 marca 2019 r., która obowiązywała od 4 kwietnia 2019 r. do 3 kwietnia 2020 r.

Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, 12 maja 2021 r., spółka została wykreślona na jej wniosek z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych na terytorium kraju i krajów europejskich.

Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały zrealizowane, a termin podpisania umowy związany jest z terminem obowiązywania uruchamianej gwarancji wskazanej powyżej, proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową pod następujący adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Biuro Obsługi Klientów

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62

Lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl.

Do roszczenia należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Podróży „Inter Block Ltd” Sp. z o.o. lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Podróży „Inter Block Ltd” Sp. z o.o. ,
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Podróży „Inter Block Ltd” Sp. z o.o. należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,
  3. Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży „Inter Block Ltd” Sp. z o.o. usług turystycznych o określonej wartości,
  4. Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.

W przypadku dodatkowych pytań ubezpieczyciel podał numery telefonów – 71 36 92 887 lub 801 500 300, dostępne w godzinach 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00 –16.00 w soboty oraz adres mailowy: bok@tueuropa.pl .

Link ubezpieczyciela do wykorzystania dla klientów „Inter Block LTD” Sp. z o.o.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Eliza Lenard (KP)

Data wytworzenia: 26.01.2022

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 26.01.2022 13:43

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 13:50

Liczba wyświetleń: 78


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony