Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Informacje dla klientów biur podróży

Komunikat dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z Africa Line Sp. z o.o. Adventure Club Sp. komandytowa

W związku z informacjami o niewypłacalności Africa Line Sp. z o.o. Adventure Club Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie, informujemy o możliwości składania roszczeń związanych z zawartą umową.

1 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił się do Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą we Warszawie przy ul. Chłodnej 51 z wnioskiem o uruchomienie dwóch gwarancji ubezpieczeniowych Africa Line Sp. z o.o. Adventure Club Sp. komandytowa:

– 06.127.564 z dnia 4 lutego 2020 r. wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., która obowiązywała od 21 lutego 2020 r. do 20 lutego 2021 r. oraz gwarancji

– 05.338.205 z dnia 12 lutego 2019 r. wystawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Spółka w dniu 23 kwietnia 2021 r. decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego została wykreślona z urzędu  z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego oraz otrzymała zakaz wykonywania działalności objętej wpisem do ww. Rejestru na okres 3 lat w związku z nieprzedłożeniem do 6 lutego 2021 r. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego posiadanego zabezpieczenia finansowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały zrealizowane, a termin podpisania umowy związany jest
z terminem obowiązywania uruchamianej gwarancji wskazanej powyżej proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą we Warszawie przy ul. Chłodnej 51 

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową pod następujący adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa           

Poniżej link Ubezpieczyciela z informacjami do wykorzystania dla klientów Africa Line Sp. z o.o. Adventure Club Sp. komandytowa

https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-korporacyjne/likwidacja-szkod-korporacyjnych-dla-klientow/niewyplacalnosc-biura-podrozy/

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Kultury, Promocji i Turystyki (KP)

Data wytworzenia: 02.02.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 02.02.2022 10:30

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2022 10:30

Liczba wyświetleń: 53


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony