Odkrywamy nasze dziedzictwo

III edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Mozaika we wnętrzu dawnej Państwowej Szkoły Handlowej dla Dziewcząt przy ul. Górnosląskiej w Warszawie Autor: fot. Dominika Piluk
Tytuł/nazwa konkursu Odkrywamy nasze dziedzictwo
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy fotograficzne
Grupa docelowa Fotografowie amatorzy, bez ograniczenia wiekowego.
Rok 2022
Edycja 3
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-08-12
Departament Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Dane kontaktowe Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.
Opis Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. W tym roku zapraszamy do odkrycia dekoracji architektonicznych, takich jak: mozaiki, freski, sgraffita, witraże, ozdobne posadzki, stiuki, polichromie, malarstwo ścienne, murale, okładziny ceramiczne, tynki ozdobne i płaskorzeźby.

Zapraszamy fotografów amatorów do udziału w konkursie fotograficznym „Odkrywamy nasze dziedzictwo”!

Warunki udziału w konkursie

Należy przesłać – drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pl do 12 sierpnia br. do godz. 12.00 – zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mozaiki, freski i sgraffita”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r. oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego. Plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia. Plik formularza należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I i II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym w pliku poniżej.

Przebieg konkursu

Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu, którego skład w drodze zarządzenia wyłoni Marszałek Województwa Mazowieckiego, wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

    I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;

    II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;

    III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;

    maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje

Konkurs został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Na zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia br. do godz. 12!

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony